Στο απόγειο του μεγαλοϊδεατισμού

Στο απόγειο του μεγαλοϊδεατισμού

Τα ελληνικά παιδικά περιοδικά και η πατριωτική παιδεία κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων

Συγγραφέας: Νίκος Β. Τσουρής

Εκδότης: Πεδίο

Κατάστημα: €19.70
Apcer
Web: €17.34
Ποσότητα
Οριακό απόθεμα (5-15 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Το ανά χείρας βιβλίο είναι μια πρωτότυπη μελέτη, η οποία εξετάζει τη σχέση μεταξύ παιδικών περιοδικών και εθνικής ιδεολογίας. Αποτυπώνει την επίπονη πορεία και τα πορίσματα μιας επιστημονικής διαδρομής, η οποία είχε ως βασικό της στόχο να ανιχνεύσει τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς των παιδικών περιοδικών με σημείο αναφοράς την εθνική ιδέα, όπως αυτή προβάλλεται στο ελληνικό κυρίαρχο εθνικό αφήγημα. Ως αντικείμενο διερεύνησης επιλέχθηκαν δύο παιδικά περιοδικά, ο «Παιδικός Αστήρ» και ο «Ελληνόπαις», τα οποία κυκλοφορούσαν την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων, μια εποχή με ιδιαίτερα έντονο εθνικό φορτίο. Μέσα από τη συστηματική και συγκριτική μελέτη τους υπό τη συγκεκριμένη ιδεολογική προοπτική προέκυψαν σημαντικές διαπιστώσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο εθνικός τους λόγος συγκλίνει ή αποκλίνει από τη Μεγάλη Ιδέα, καθώς και από το επίσημο εθνικό αφήγημα του αλυτρωτισμού και της τρίσημης ιστορικής συνέχειας. Μια νεωτερική θεωρητική προσέγγιση, η οποία διευρύνει την επιστημονική συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο της εθνικής ιδέας που μεταδίδεται στις νέες γενιές, αλλά και με τους τρόπους μεταβίβασής της.