Σχέσεις γονέα-παιδιού

Σχέσεις γονέα-παιδιού

Εισαγωγή στη γονικότητα

Εκδότης: Πεδίο

Κατάστημα: €49.45
Apcer
Web: €43.52
Ποσότητα
Οριακό απόθεμα (5-15 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Βασισμένο στις σύγχρονες προσεγγίσεις για την οικογένεια και τον ρόλο της στην ανάπτυξη του ατόμου, το βιβλίο καλύπτει το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις γονέων-παιδιών, όπως είναι η ιστορική εξέλιξη της οικογένειας, η μετάβαση στον γονικό ρόλο, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις ανατροφής κάθε αναπτυξιακής περιόδου του ατόμου, αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαφορετικές οικογένειες σήμερα, υπό το πρίσμα μιας επίσης σύγχρονης πολυπολιτισμικής διάστασης. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τους προστατευτικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας ατόμων και οικογενειών, καταλήγοντας σε προτάσεις για την εξασφάλιση λειτουργικότερων σχέσεων των γονέων με τα παιδιά τους. Αποτελεί έτσι ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για τις πολλές και διαφορετικές πτυχές των σχέσεων γονέα-παιδιού στη σημερινή εποχή, πολύτιμο εργαλείο για γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, αλλά και ειδικούς σε θέματα οικογένειας.