Διαμορφώνοντας την προσχολική ηλικία

Διαμορφώνοντας την προσχολική ηλικία

Συγγραφέας: Glenda Mac Naughton

Εκδότης: Πεδίο

Κατάστημα: €26.65
Apcer
Web: €23.45
Ποσότητα
Οριακό απόθεμα (5-15 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Το εγχειρίδιο αυτό προτείνει στρατηγικές και πρακτικές για την ανάπτυξη των μαθησιακών εμπειριών στην πρώιμη ηλικία, με στόχο τη βέλτιστη απόδοση και την ισότητα των παιδιών στην εκπαίδευση. Παρουσιάζει τις πλέον πρόσφατες έρευνες και θεωρίες για την καλή πρακτική στην προσχολική εκπαίδευση, εξετάζει την επιρροή που ασκούν διάφορες θεωρίες και πεποιθήσεις στη λήψη αποφάσεων, και αναδεικνύει τους βασικούς θεωρητικούς στους οποίους θεμελιώνεται η κάθε προσέγγιση. Παρουσιάζοντας διαφορετικές οπτικές, το βιβλίο προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στους παιδαγωγούς ώστε να βρίσκουν τον δρόμο τους μέσα από εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, να κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές και να αναστοχάζονται κριτικά το έργο τους. Συγκεκριμένα, διερευνώνται θέματα όπως: - Σε τι συνίσταται ένα σωστό πρόγραμμα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης. - Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μελετάμε και να αξιολογούμε τα παιδιά. - Πώς μπορούμε να εμπλέκουμε τους γονείς και τα παιδιά στην προσχολική μάθηση. Για να βοηθήσει τους αναγνώστες του, το βιβλίο αξιοποιεί διάφορα εργαλεία στα οποία περιλαμβάνονται: - πλαίσια με τον ορισμό των βασικών θεωριών, - συνοπτική παρουσίαση των βασικών ιδεών, με αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα των εκφραστών τους σε όλο τον κόσμο, - ασκήσεις αποσαφήνισης, - μελέτες περίπτωσης, - πρόσθετη βιβλιογραφία. Ένα βασικό εγχειρίδιο ιδανικό για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων εκπαίδευσης προσχολικής ηλικίας, αλλά και για εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά από τη γέννησή τους ως την ηλικία των οκτώ ετών σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας.