Πρόγραμμα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών

Πρόγραμμα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών

Ανακαλύπτω τα μυστικά των λέξεων: Ανάγνωση και ορθογραφία

Εκδότης: Γρηγόρη

Κατάστημα: €14.40
Apcer
Web: €12.67
Ποσότητα
Οριακό απόθεμα (5-15 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Εξατομικευμένο πρόγραμμα με βάση την πολυαισθητηριακή μέθοδο για παιδιά Β΄ έως Στ΄ Δημοτικού που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Η μέθοδος αφορά την ταυτόχρονη συσχέτιση οπτικών, ακουστικών και κιναισθητικών ερεθισμάτων (σχέση μεταξύ συμβόλων και των ήχων τους, της γραπτής εμφάνισης και της βιωμένης αίσθησης του χεριού του παιδιού καθώς γράφει). Η επιτυχία της μεθόδου οφείλεται στο συνδυασμό της ολικής και της αναλυτικής μεθόδου και στο γεγονός ότι η παρουσίαση του προγράμματος, που είναι κατανεμημένο σε ενότητες, χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής αντιμετώπισης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, περιλαμβάνονται γραμματικά φαινόμενα και ασκήσεις, που δυσκολεύουν συχνά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως: - Συνδυασμός φωνηέντων και συμφώνων - Συνδυασμός συμφώνων και φωνηέντων - Αναγνώριση συλλαβών - Σύνθεση συλλαβών - Υψηλής συχνότητας λέξεις για αυτόματη αναγνώριση - Ασκήσεις ανάγνωσης λέξεων - Ομόηχες λέξεις - Ασκήσεις φωνημικής κατάτμησης - Ασκήσεις ένωσης λέξεων με σκίτσα - Ανάγνωση κειμένων - Αντιστοίχιση, αντίθετα, συνώνυμα - Ασκήσεις συμπλήρωσης λέξεων σε προτάσεις - Ασκήσεις ομοιοκαταληξίας - Στρατηγικές ορθογραφίας - Ψυχοκινητικές ασκήσεις προσανατολισμού Η ύλη του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πολύτιμο βοήθημα για παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές δυσκολίες, για την ενισχυτική διδασκαλία, αλλά και την ειδική τάξη.