Ναρκωτικά και ανήλικοι

Ναρκωτικά και ανήλικοι

Ο ρόλος της οικογένειας

Εκδότης: Γρηγόρη

Κατάστημα: €19.56
Apcer
Web: €17.21
Ποσότητα
Προσωρινά μη διαθέσιμο ( 1-3 εβδομάδες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Στο βιβλίο αυτό αναφέρονται αναλυτικά τα δομικά στοιχεία της οικογένειας του τοξικοεξαρτημένου ανηλίκου, οι ταυτοποιήσεις -μιμητικές διαδικασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της οικογένειας του, ο ρόλος που διαδραματίζει η μητρική υπερπροστασία, οι διαγενεολογικές συμμαχίες, η εξουσιαστική στάση του πατέρα, καθώς και οι παραβάσεις και τα αδικήματα στο φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης των ανηλίκων. Επίσης, γίνεται λόγος για το ρόλο που διαδραματίζει το φαινόμενο της οικογενειακής δυσλειτουργίας στην τοξικοεξάρτηση των ανηλίκων, ενώ θίγονται τα ζητήματα της μη -πλήρους από άποψη δομής οικογένειας (broken home) και της μη- πλήρους από άποψη λειτουργίας οικογένειας. Επιπρόσθετα, σε ένα επόμενο βήμα συζητούνται οι διαφοροποιήσεις που έχει υποστεί ο θεσμός της οικογένειας και οι επιπτώσεις του στην τοξικοεξάρτηση των ανηλίκων, ο ρόλος της τοξικοεξαρτημένης μητέρας κατά την περίοδο της κύησης και της προσχολικής ηλικίας, καθώς και οι συνέπειες που προκύπτουν μέσα από αυτόν. Θίγονται, επίσης, ζητήματα όπως η γονεική τοξικοεξάρτηση ως αιτιολογικός παράγοντας της τοξικοεξάρτησης των ανηλίκων γενικότερα, το πώς η οικογένεια μπορεί "να συντηρεί" το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών στους ανηλίκους για να καλύψει δικές της αδυναμίες ή το πώς ο χρήστης αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως «παράγοντας συνοχής» της οικογένειας με την υιοθέτηση μιας αρνητικής συμπεριφοράς, η οποία επικεντρώνει την προσοχή των μελών της οικογένειας σ' αυτήν και κατ' επέκταση, τους αποτρέπει από την αντιμετώπιση άλλων οικογενειακών προβλημάτων. Τέλος, αναλύεται ο ρόλος που διαδραματίζει η οικογένεια όχι μόνον ως παράγοντας ανάπτυξης και διατήρησης του προβλήματος της τοξικοεξάρτησης στους ανηλίκους, αλλά και ως παράγοντας αντιμετώπισής του. Απαντώντας στα παραπάνω καίρια ερωτήματα, μέσω του βιβλίου αυτού επιχειρείται ο εμπλουτισμός των γνώσεων μας αναφορικά με τη φύση του φαινομένου της χρήσης ή και της κατάχρησης νομίμων ή και παρανόμων ψυχοδραστικών ουσιών από τους ανηλίκους, η διευκρίνιση και ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει ο θεσμός της οικογένειας στην ανάπτυξη και διατήρηση του και κατ' επέκταση, επιτυγχάνεται η συμβολή του στην ορθότερη πρόληψη και αντιμετώπισή του.