Νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για το διαγωνισμό ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών

Νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για το διαγωνισμό ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών

Εκδότης: Εκδόσεις Πατάκη

Κατάστημα: €12.05
Apcer
Web: €10.60
Ποσότητα
Οριακό απόθεμα (5-15 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Αυτός ο συνοδός μελέτης (vade mecum) για την προετοιμασία των συναδέλφων φιλολόγων στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δεν είναι σαν τα υπόλοιπα βοηθήματα που έχουν κυκλοφορήσει, διότι: - Βασίζεται στα σχολικά εγχειρίδια του ΟΕΔΒ και σε συγκεκριμένο βιβλιογραφικό πεδίο αναφοράς, που μπορεί ο/η κάθε συνάδελφος να ελέγξει, αφού οι απαντήσεις στις ερωτήσεις συνοδεύονται από συγκεκριμένες παραπομπές προς τεκμηρίωση. - Δεν περιέχει μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής διαφόρων επιπέδων δυσκολίας, αλλά, για πρώτη φορά σε αυτόν το διαγωνισμό, προσφέρει μια πλήρη απογραφή και εποπτική ποσοτικοποίηση της ύλης, ενδεικτικό συνιστώμενο προγραμματισμό της προετοιμασίας του υποψήφιου / της υποψήφιας, υπενθυμιστικές παρατηρήσεις για θεωρητικά ζητήματα, επισημάνσεις κινδύνων, ατελειών, ακόμη και αντιφάσεων στα σχολικά βιβλία, εναλλακτικές διατυπώσεις ερωτήσεων με βάση το ίδιο υλικό, προς εξάσκηση και εξοικείωση με το σκεπτικό των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. - Έχει δοκιμαστεί σε πολυάριθμα ακροατήρια συναδέλφων φιλολόγων σε σεμινάρια προετοιμασίας τους για το συγκεκριμένο μάθημα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από το έτος 2000 και εξής. Έχει, επομένως, τεθεί στον έλεγχό τους και στις βελτιωτικές τους παρατηρήσεις και έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες τους. Ο συγγραφέας, γιος δύο καταξιωμένων φιλολόγων, φιλόλογος και ο ίδιος, αντλεί όχι μόνο από τις εξειδικευμένες σπουδές του στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά και από την πείρα του τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και στην επιμόρφωση ενηλίκων, επιστημόνων φιλολόγων, επί σειρά ετών.