Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών

Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών

Οι προκλήσεις της διαβίου μάθησης

Συγγραφέας: Christopher Day

Εκδότης: Τυπωθήτω

Κατάστημα: €23.65
Apcer
Web: €20.81
Ποσότητα
Άμεσα Διαθέσιμο (2-5 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Το βιβλίο εστιάζεται στη φύση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξη και τα πλαίσια στα οποία αυτή λαμβάνει χώρα. Χρησιμοποιώντας ένα εύρος διεθνών ερευνών και μελετών πάνω στην ανάπτυξη, ο συγγραφέας εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους το προσωπικό και το επαγγελματικό πλαίσιο προάγει ή παρεμποδίζει τη βελτίωση της διδασκαλίας. Εξετάζει επίσης τις επιδράσεις της ηγεσίας και της κουλτούρας του σχολείου, το ρόλο της αξιολογητικής διαδικασίας και των αναφορών ατομικής ανάπτυξης στην ανάπτυξη του σχολείου και των εκπαιδευτικών, τον παρεμβατικό ρόλο της ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη στοχαζόμενη πρακτική, τις συνεργασίες ανάμεσα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, καθώς και τα αναπτυξιακά δίκτυα. Τέλος, εντοπίζει το πολυσύνθετο του να γίνει και να παραμείνει κανείς αποτελεσματικός εκπαιδευτικός στις σημερινές μεταβαλλόμενες συνθήκες, υποστηρίζοντας ότι εάν δεν εστιάσουμε στη δια βίου μάθηση, οι εκπαιδευτικοί δεν θα μπορέσουν να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές μαθησιακές ευκαιρίες στους μαθητές τους. Το βιβλίο αποτελεί μια επίκαιρη συμβολή στον τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Εστιάζεται στη μάθηση των εκπαιδευτικών και παρέχει νέες θεωρήσεις και προοπτικές στους εκπαιδευτικούς, ώστε να βελτιώσουν την πρακτική τους και να αναβαθμίσουν το επίπεδο της διδασκαλίας τους. Πρέπει να αποτελέσει βασικό ανάγνωσμα όλων όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε κάθε επίπεδο.

Συχνά αγοράζονται μαζί /