Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄Λυκείου

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄Λυκείου

Συγγραφέας: Γαβριήλ Καράλλης

Κατάστημα: €26.00
Apcer
Web: €22.88
Ποσότητα
Άμεσα Διαθέσιμο (2-5 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται οι αναλύσεις όλων των λογοτεχνικών κει - μένων, που διδάσκονται στη Γ΄ Λυκείου και αποτελούν την εξεταστέα ύλη των Παγκύπριων Εξετάσεων για απόλυση και για πρόσβαση στα πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας. Αναλυτικά περιλαμβάνει: - Εισαγωγή στους βασικούς λογοτεχνικούς όρους για την αισθητική ανάλυση των κειμένων. - Εισαγωγικά στοιχεία για τους συγγραφείς και το έργο τους και πληρο - φορίες για το ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο του έργου. - Το μέρος «Β. Κατανόηση του κειμένου»: 1. Βασικά στοιχεία δομής και περιεχομένου: παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο δομείται το κείμενο και τα βασικά ση - μεία σε ό, τι αφορά το περιεχόμενό του. 2. Ερμηνευτική ανάλυση: επιχειρείται πλήρης ερμηνευτική και αισθητική προσέγγιση του κειμένου και νοηματική εμβά - θυνση. 3. Τεχνική - εκφραστικά μέσα: καταγράφονται τα στοιχεία τε - χνικής και επεξηγείται η λειτουργία τους μέσα στο κείμενο. 4. Απαντήσεις σε ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου και σε άλλες: δίνονται απαντήσεις τόσο για το σύνολο των ερωτή - σεων του σχολικού βιβλίου όσο και σε άλλες ερωτήσεις που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις εξετάσεις.