Η Φυσική της Α Λυκείου

Η Φυσική της Α Λυκείου

Οι θεμελιώδεις έννοιες της Μηχανικής και της Οπτικής Σύμφωνα με την ύλη του κυπριακού σχολικού βιβλίου

Κατάστημα: €31.00
Apcer
Web: €27.28
Ποσότητα
Άμεσα Διαθέσιμο (2-3 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Πρώτα απ’ όλα, να ευχαριστήσουμε ταπεινά τον Θεό, που μας επέτρεψε να εκδώσουμε αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί για τους μαθητές που θα δώσουν εξετάσεις στην A΄ λυκείου στη Φυσική και γι’ αυτούς που θέλουν να δουν μια καινούργια άποψη σε κάποια κεφάλαια της Φυσικής. Το βιβλίο περιέχει την διδακτέα ύλη από τέσσερα κεφάλαια της Φυσικής. α) Κινήσεις β) Δυνάμεις γ) Έργο – Ενέργεια – Ισχύς δ) Οπτική Επίσης περιέχει τις εργαστηριακές ασκήσεις που γίνονται στο μάθημα, αρκετά πειράματα επίδειξης,τον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε μετρήσεις, τα σφάλματα στις μετρήσεις και τέλος τον καθορισμό των σημαντικών ψηφίων στις διάφορες πράξεις. Η διδακτέα ύλη προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα της Α΄ τάξης λυκείου. Κάθε κεφάλαιο περιέχει θεωρία, λυμένες ασκήσεις, πειραματικές ασκήσεις, εννοιολογικές και υπολογιστικές ασκήσεις, έτσι ώστε οι μαθητές να κατανοούν καλύτερα το κεφάλαιο. Το βιβλίο αυτό πιστεύουμε ότι είναι ένα ουσιαστικό βοήθημα για τους μαθητές και βιβλίο αναφοράς για τους καθηγητές Φυσικής. Η εποικοδομητική κριτική, τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσεις είναι ευπρόσδεκτες και οπωσδήποτε θα ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές εκδόσεις. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κοζάκο Πολύκαρπο για τις υποδείξεις και τις διορθώσεις του σε κάποια σημεία του βιβλίου. Επίσης, να ευχαριστήσουμε όσους βοήθησαν στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Οι συγγραφείς του βιβλίου: Ανδρέας Φαρκονίδης – Κώστας Φαρκονίδης Καθηγητές Φυσικής Αφιερώνουμε το βιβλίο αυτό στους γονείς μας, Πολύκαρπο και Παναγιώτα Φαρκονίδη. (Από τον πρόλογο του βιβλίου)