Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ΄ λυκείου

Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ΄ λυκείου

Προσανατολισμός ανθρωπιστικών σπουδών

Συγγραφέας: Αλεξάνδρα Στράτου

Εκδότης: Σαββάλας

Κατάστημα: €19.90
Apcer
Web: €17.51
Ποσότητα
Οριακό απόθεμα (5-15 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην προσπάθεια των μαθητών της Γ' Λυκείου να αντεπεξέλθουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του μαθήματος "Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας", Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Ακολουθώντας την εξεταστέα ύλη του μαθήματος, το βιβλίο περιλαμβάνει τα εξής: - Χρονολογικό πίνακα (γεγονότων, διπλωματικών πράξεων κ.λπ.) στην αρχή καθενός από τα τέσσερα κεφάλαια της εξεταστέας ύλης. - Σχεδιαγραμματική παρουσίαση κάθε ενότητας, όπου: - Σημειώνονται με έντονα γράμματα τα κυριότερα σημεία της ενότητας και με πλάγια έντονα γράμματα οι ιστορικοί όροι, που ερμηνεύονται περαιτέρω στη συνέχεια. - Περιλαμβάνονται παραπομπές σε θέματα επεξεργασίας πηγών τα οποία αφορούν σε συγκεκριμένα σημεία της ενότητας [Βλ. θέμα ...]. - Επεξηγούνται ή συμπληρώνονται ορισμένα στοιχεία της ιστορικής αφήγησης με υποσημειώσεις, που κρίνονται αναγκαίες για την πληρέστερη κατανόησή τους. - Ερμηνεία των ιστορικών όρων κάθε ενότητας, όπου δίνονται ο ορισμός τους και, συχνά, συμπληρωματικά στοιχεία για τον καθένα. - Επεξεργασία όλων των πηγών του σχολικού βιβλίου ανά ενότητα, υπό μορφή ερώτησης-απάντησης. - Θέματα προς απάντηση σε κάθε ενότητα, όπου περιέχονται θέματα σύντομης απάντησης, αντικειμενικού τύπου («σωστού-λάθους», αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής) και επεξεργασίας πηγών. Στα θέματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και θέματα πανελλαδικών εξετάσεων προηγούμενων ετών. - Συνδυαστικά-Επαναληπτικά Θέματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου. - Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης στο τέλος κάθε κεφαλαίου. - Απαντήσεις σε όλα τα Θέματα προς απάντηση, στα Συνδυαστικά-Επαναληπτικά Θέματα και στα Κριτήρια Αξιολόγησης. - Ευρετήριο ιστορικών όρων, ανά κεφάλαιο, στο τέλος του βιβλίου.