Εκπαιδευτική ρομποτική

Εκπαιδευτική ρομποτική

Κατασκευάζω και προγραμματίζω με το EV3

Εκδότης: Εκδόσεις Φυλάτος

Κατάστημα: €27.30
Apcer
Web: €24.02
Ποσότητα
Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που επιθυμούν να ασχοληθούν με την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομποτικών μηχανών χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική πλατφόρμα EV3. Προσπαθεί με μια βήμα προς βήμα προσέγγιση να παρουσιάσει με ποιο τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε απλές ρομποτικές μηχανές και στη συνέχεια να τις προγραμματίσουμε (να ελέγξουμε δηλαδή τη συμπεριφορά τους) χρησιμοποιώντας το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού του EV3. Ένας από τους βασικούς στόχους του βιβλίου είναι να ενθαρρύνει και να βοηθά τους μαθητές να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να ανακαλύπτουν τη γνώση, να εκφράζονται και να δημιουργούν. Χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες, παρουσιάζει ενδεικτικά παραδείγματα προβλημάτων καθώς και τον τρόπο επίλυσής τους. Μέσω αναφοράς κατάλληλων δραστηριοτήτων αναδεικνύονται προχωρημένα θέματα προγραμματισμού όπως για παράδειγμα η χρήση των μεταβλητών και η δημιουργία νέων εντολών. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται και σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαιδευτική ρομποτική είτε ως εκπαιδευτές είτε ως εκπαιδευόμενοι. Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Ο προγραμματισμός του ρομπότ από τους ίδιους τους μαθητές οδηγεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη σημαντικών νοητικών δεξιοτήτων (Papert 1980). Έννοιες από τα μαθηματικά, την τεχνολογία, την φυσική γίνονται αντικείμενο προβληματισμού μέσα από πρακτικές δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών.