Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄ γυμνασίου

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄ γυμνασίου

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα

Συγγραφέας: Αγγελική Μπέκου

Εκδότης: Βολονάκη

Κατάστημα: €19.10
Apcer
Web: €2.00
Ποσότητα
Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Το κείμενο αυτό έχει ως κύριο στόχο, με τη μεθοδική διάταξη της ύλης του και την παράθεση ουσιαστικών στοιχείων για τη μελέτη και την κατανόηση των κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας που περιέχει το σχολικό βιβλίο, να προσφέρει στο μαθητή και στον καθηγητή την απαραίτητη στήριξη, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του Νέου Προγράμματος που εισάγεται στο γυμνάσιο. Αναλυτικότερα, στη συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνονται ανά σχολικό κείμενο τα μέρη: - Ο/Η δημιουργός - Εισαγωγικό σημείωμα για το έργο - Ανάλυση περιεχομένου - Δομή του έργου - Τεχνική, Τεχνοτροπία - Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου - Παράλληλο κείμενο, Συμπληρωματικές ερμηνευτικές ερωτήσεις.

Συχνά αγοράζονται μαζί /