Το νηπιαγωγείο του 21ου αιώνα

Το νηπιαγωγείο του 21ου αιώνα

Θέματα επικοινωνίας και συμβουλευτικής στην προσχολική αγωγή και την πρωτοσχολική εκπαίδευση

Εκδότης: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

Κατάστημα: €17.45
Apcer
Web: €15.36
Ποσότητα
Οριακό απόθεμα (5-15 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Το βιβλίο αναφέρεται σε θέματα Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής στην Προσχολική Αγωγή και την Πρωτοσχολική Εκπαίδευση. Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η εκπαιδευτική πραγματικότητα επηρεάζεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους, δημιουργώντας, σε ορισμένες περιπτώσεις που ολοένα αυξάνονται, σημαντικά προβλήματα σε βάρος της εύρυθμης σχολικής λειτουργίας. Η αποτελεσματική επικοινωνία, ως επακόλουθο συνειδητής, διαρκούς και συναινετικής διαδικασίας, καλείται να συνεισφέρει στην εξεύρεση ήπιων λύσεων για διαχρονικά οξυμένα προβλήματα και ιδιαίτερα σε αυτά που υπονομεύουν, σε όλα τα επίπεδα, τις διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας, προκαλώντας αρνητικές συνέπειες. Επιπρόσθετα, το βιβλίο πραγματεύεται προβλήματα συμπεριφοράς, δίνοντας έμφαση στην πρώιμη παιδική ηλικία με απώτερο στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και την πρόληψη. Αναπτύσσεται το καίριο ζήτημα της προαγωγής της ψυχικής υγείας των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και η επίδραση της σχέσης εκπαιδευτικών – μαθητών/μαθητριών στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, όπως επίσης και της ποιότητας στη σχέση σχολείου – οικογένειας. Επιπλέον, παρουσιάζονται ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της συμβουλευτικής στο σχολικό περιβάλλον και τα πεδία εφαρμογών της, τα οποία συνδέονται με την προαγωγή της ψυχικής υγείας και τις παρεμβάσεις πρόληψης.