Οδηγός διδασκαλίας των φυσικών επιστημών με πειράματα

Οδηγός διδασκαλίας των φυσικών επιστημών με πειράματα

Πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης για τον εκπαιδευτικό

Κατάστημα: €25.20
Apcer
Web: €22.18
Ποσότητα
Προσωρινά μη διαθέσιμο ( 1-3 εβδομάδες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Το παρόν βιβλίο αφορά σε προτάσεις διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση πειραμάτων και πειραματικών διαδικασιών με υλικά καθημερινής χρήσης. Απευθύνεται τόσο σε υποψήφιους όσο και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται αναλυτικά τρόποι αξιοποίησης των πειραμάτων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο (κυρίως) της διερευνητικής διδασκαλίας. Τα πειράματα που παρουσιάζονται, πολλά από τα οποία είναι πρωτότυπα ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιούν υλικά καθημερινής χρήσης, καλύπτουν σχεδόν όλες τις θεματικές ενότητες που διατρέχουν τα αναλυτικά προγράμματα Φυσικών Επιστημών των δύο πρώτων βαθμίδων εκπαίδευσης. Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες εκτέλεσης του πειράματος, περιγράφεται το τι θα παρατηρηθεί κατά την επιτυχή εκτέλεση κάθε πειράματος καθώς και το πώς ερμηνεύεται. Σε πολλά από τα περιγραφόμενα πειράματα υπάρχουν κρίσιμες παρατηρήσεις, που προέκυψαν από την πολυετή παρακολούθηση των μαθητών, των φοιτητών και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών στην εκτέλεση των πειραμάτων και των συνηθισμένων λαθών τους, για την επιτυχή εκτέλεση των πειραμάτων. Παρέχονται ιδέες διδακτικής αξιοποίησης των πειραμάτων για την εισαγωγή αλλά και την αξιολόγηση των κυριότερων, με βάση τα αναλυτικά προγράμματα, εννοιών των Φυσικών Επιστημών. Κάθε πείραμα συνοδεύεται από φωτογραφίες ή/και σχήματα και, για την πλειονότητα των πειραμάτων, από αντίστοιχη καταγραφή βίντεο.