Πολεμικές Τέχνες της Κύπρου

Πολεμικές Τέχνες της Κύπρου

Ιστορική Αναδρομή από την Αρχαιότητα Μέχρι τις Μέρες μας

Κατάστημα: €15.00
Apcer
Web: €15.00
Ποσότητα
Άμεσα Διαθέσιμο (2-7 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια ιστορική αναδρομή, ξεκινώντας από τα προϊστορικά χρόνια και συγκεκριμένα από τη Λίθινη Εποχή (10.000 π.Χ.) μέχρι τις μέρες μας, παρουσιάζοντας τις κυριότερες πτυχές της ιστορίας της Κύπρου οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την εξάσκηση των Κυπρίων στις πολεμικές τέχνες. Στο βιβλίο γίνεται μια εκτενής αναφορά στις «ξεχασμένες» Κυπριακές πολεμικές τέχνες, στον τρόπο δημιουργίας τους αλλά και την εξέλιξη τους μέχρι τις μέρες μας. Επίσης, στο τέλος του βιβλίου παρουσιάζεται συνοπτικά μια χρονολογική σειρά, με μια σύντομη περιγραφή των κύριων γεγονότων που σχετίζονται με τις πολεμικές τέχνες στην Κύπρο και ακολουθεί ο παγκόσμιος χάρτης όπου παρουσιάζονται οι κυριότερες πολεμικές τέχνες και οι χώρες προέλευσης τους, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο στο είδος του και αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους ή και να εξερευνήσουν το θέμα των Κυπριακών πολεμικών τεχνών περαιτέρω. Διάβάστε απόσπασμα από το βιβλίο στην πιο κάτω διεύθυνση: https://flipbookpdf.net/web/site/03c5a3e20c61fde38f8ec854935e5f7abfd52bfa202005.pdf.html