Θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στις φυσικές επιστήμες

Θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στις φυσικές επιστήμες

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο

Εκδότης: Διάδραση

Κατάστημα: €19.80
Apcer
Web: €17.42
Ποσότητα
Προσωρινά μη διαθέσιμο ( 1-3 εβδομάδες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Το βιβλίο "Θεωρητικέs και Διδακτικέs Προσεγγίσειs στη Διδασκαλία των Φυσικών Eπιστημών" παρoυσιάζει μια σειρά σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδακτική των φυσικών επιστημών, οι οποίεs είναι βασισμένεs σε πρόσφατεs εισηγήσειs μεταρρυθμιστικών εγγράφων ανά το παγκόσμιο. Ερευνητέs από το χώρο τηs διδασκαλίαs των φυσικών επιστημών παρουσιάζουν τιs δικέs τous προσεγγίσειs, θεωρητικέs και διδακτικέs που συμπεριλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα τηv εφαρμογή επιστημονικών διερευνήσεων σε αυθεντικά προβλήματα, τη συμπερίληψη της ιστορίαs της επιστήμηs στο μάθημα, την επιχειρηματολογία ως δεξιότητα στις φυσικέs επιστήμες, την χρήση τεχνολογικών εφαρμογών και εργαλείων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, άτυπεs και μn τυπικέs μορφέs μάθησηs και τη συμπερίληψη στο μάθημα των φυσικών επιστημών. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δέκα κεφάλαια. Ερευνητέs από Κύπρο και Ελλάδα εξετάζουν διάφορα θεωρητικά θέματα των Φυσικών Eπιστημών υπό το πρίσμα πρόσφατων εισηγήσεων για μεταρρύθμιση στις φυσικέs επιστήμεs, ενώ παράλληλα περιγράφουν μια σειρά από διδακτικέs δραστηριότητεs που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη σχολική τάξη, από το νηπιαγωγείο μέχρι και τις τελευταίεs τάξειs του δημοτικού.

Συχνά αγοράζονται μαζί /