Μεταφορά θερμότητας και μάζας

Μεταφορά θερμότητας και μάζας

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο

Εκδότης: Τζιόλα

Κατάστημα: €80.00
Apcer
Web: €70.40
Ποσότητα
Οριακό απόθεμα (5-15 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Περιέχει: αρχές μεταφοράς θερμότητας, εξίσωση αγωγής θερμότητας, μονοδιάστατη αγωγή σε μόνιμη κατάσταση, αγωγή με σύγχρονη παραγωγή, εκτεινόμενες επιφάνειες – πτερύγια ψύξης, διδιάστατη και τριδιάστατη αγωγή θερμότητας, αγωγή σε μη-μόνιμη κατάσταση, αριθμητικές μέθοδοι στην αγωγή θερμότητας, βασικές αρχές συναγωγής, εξωτερική ροή – εξαναγκασμένη κυκλοφορία, ροή σε αγωγούς, φυσική κυκλοφορία, συμπύκνωση και βρασμός, εναλλάκτες θερμότητας, βασικές αρχές θερμικής ακτινοβολίας, ανταλλαγή ακτινοβολίας μεταξύ επιφανειών, αρχές μεταφοράς μάζας, συγκέντρωση, ρυθμός μεταφοράς και διάχυση, συντελεστής διάχυσης, ισοζύγιο μάζας, διάχυση σε μόνιμη κατάσταση, διάχυση με χημική αντίδραση, διάχυση μάζας σε μη-μόνιμη κατάσταση, αρχές μεταφοράς μάζας με συναγωγή, μεταφορά μάζας με συναγωγή – θεωρητικό υπόβαθρο, συναγωγή μάζας σε απλά συστήματα, φυσικοί διαχωρισμοί, συμπληρωματικό μέρος

Συχνά αγοράζονται μαζί /