Παιδική φωλίτσα με τη Γιολάντα Τσορώνη (Λευκωσία) 1/2/20

Κοπιάστε να παίξουμε και να ακούσουμε την ιστορία των καλοσυνόγατων και του κακοπόντικα, παρέα με τη συγγραφέα
Γιολάντα Τσορώνη.

Σάββατο 1η Φεβρουαρίου
στις 11:30

Στο Δημαρχείο Στροβόλου

Τρέχουσες Προσφορές

Περισσότερα