Παιδική φωλίτσα με τη Γιολάντα Τσορώνη (Λάρνακα) 30/1/20

Κοπιάστε να παίξουμε και να ακούσουμε την ιστορία των καλοσυνόγατων και του κακοπόντικα, παρέα με τη συγγραφέα
Γιολάντα Τσορώνη

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου
Στις 17:30

Στο βιβλιοπωλείο Πάργα Λάρνακας
(Στρατηγού Τιμάγια 9, τηλ. 24668090)

Τρέχουσες Προσφορές

Περισσότερα