Σωτήριος Γ. Δημητριάδης

Spacer
Spacer
Shadow Shadow
image-not-available
Shadow Shadow

Βιογραφικό

Ο Σωτήριος Γ. Δημητριάδης είναι Καθηγητής A' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Βιομηχανική Διοίκηση με έμφαση στα Συστήματα Στήριξης Διοικητικών Αποφάσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του ίδιου Τμήματος και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία, είναι μέλος διάφορων επιστημονικών φορέων και επιτροπών, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε αναγνωρισμένα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα