Ελένη Ε. Σαλαβού

Spacer
Spacer
Shadow Shadow
Ελένη Ε. Σαλαβού
Shadow Shadow

Βιογραφικό

Η Ελένη Σαλαβού είναι λέκτορας (ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) από το 2003 και διδάσκει μαθήματα όπως "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων", "Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική" και "Επιχειρηματικότητα". Ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο ΟΠΑ. Συγκεκριμένα, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, διαθέτει MBA και η διδακτορική της διατριβή αφορά θέματα καινοτομίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ξεκίνησε την επαγγελματική της δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα το 1995. Από το 1997 είναι μέλος του Εργαστηρίου Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ, με συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Παράλληλα, συνεργάζεται με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα του γνωστικού της αντικειμένου. Διαθέτει διδακτική πείρα από το 1998 σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης άλλων ομάδων ενδιαφερομένων (π.χ. στελεχών επιχειρήσεων, πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ, αποφοίτων Λυκείου, ανέργων). Το επιστημονικό της έργο, που επικεντρώνεται σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και στρατηγικού μάνατζμεντ, περιλαμβάνει κυρίως δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (Creativity and Innovation Management, European Journal of Innovation Management, European Journal of Marketing, Journal of Business Research, Journal of Marketing Management), καθώς και πρακτικά διεθνών συνεδρίων (EMAC 2000, EMAC 2001, EIASM 2005).

Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα