Αναστάσιος Ε. Κουκής

Spacer
Spacer
Shadow Shadow
image-not-available
Shadow Shadow

Βιογραφικό

Ο Αναστάσιος Ε. Κουκής, Ph.D, είναι ομαδικός αναλυτής και ψυχοθεραπευτής ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης. Έχει ενδιατρίψει στο έργο του Freud, της Klein, του Lacan, του Foulkes και ιδιαίτερα του Bion. Είναι εκπαιδευτής-ομαδικός αναλυτής στην Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας και μέλος της International Association of Group Phycotherapy και της Group - Analutic Society (Λονδίνο). Εργασίες του για την ομαδική ανάλυση και ψυχοθεραπεία έχουν παρουσιαστεί σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια.

Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα