Λουκία Α. Μπεζέ

Spacer
Spacer
Shadow Shadow
image-not-available
Shadow Shadow

Βιογραφικό

Η Λουκία Μπεζέ είναι καθηγήτρια Ψυχολογίας της Ανάπτυξης και των Αποκλίσεων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδιού καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Κοινωνικοπολιτισμική- ενισχυτική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών" του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δ.Π.Θ.

Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα