Γεώργιος Π. Μάρκου

Spacer
Spacer
Shadow Shadow
Γεώργιος Π. Μάρκου
Shadow Shadow

Βιογραφικό

O Γεώργιος Π. Μάρκου είναι καθηγητής της Παιδαγωγικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σπουδάσει Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Frei Universitat Berlin). Έχει συμμετάσχει, ως ειδικός, σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Unesco και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εργασθεί στο Υπουργείο Παιδείας ως Ειδικός Γραμματέας και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε αρκετές Εκπαιδευτικές Επιτροπές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διετέλεσε πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) κατά την τετραετία 2000-2004 και υπήρξε ιδρυτής του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1995, το οποίο και διευθύνει μέχρι σήμερα. Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχει αναπτύξει και διευθύνει ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη σχολική ένταξη παιδιών από διάφορες εθνοπολιτισμικές ομάδες (Επιστημονικός Υπεύθυνος των εξής προγραμμάτων του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γ.Γ.Λ.Ε. και το Υπουργείο Παιδείας: α) "Σχολική Επανένταξη Παλιννοστούντων Μαθητών" 1984-1989, β) "Σχολική ένταξη των Παιδιών των Τσιγγάνων", 1994-1996, γ) "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση / Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών", 1995-96, δ) Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών, 1997-2000). Τα βασικά επαγγελματικά του ενδιαφέροντα αφορούν στις επιστημονικές περιοχές της Συγκριτικής Παιδαγωγικής, της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα