Σοφία Αυγητίδου

Spacer
Spacer
Shadow Shadow
image-not-available
Shadow Shadow

Βιογραφικό

Η Σοφία Αυγητίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια προσχολικής παιδαγωγικής στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Sussex. Η διδακτορική της διατριβή αφορούσε στην εθνογραφική μελέτη της παιδικής φιλίας σε συγκεκριμένα πολιτισμικά και εκπαιδευτικά πλαίσια (University of Sussex, 1994). Είναι συγγραφέας του βιβλίου "Οι κοινωνικές σχέσεις και η παιδική φιλία στην προσχολική ηλικία: Θεωρία, έρευνα και διδακτική μεθοδολογία δραστηριοτήτων", εκδ. Αδελφοί Κυριακίδη, 1997, και επιμελήτρια του συλλογικού τόμου "Το παιχνίδι: Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις", 2001, α΄ανατύπωση 2003, εκδ. "Τυπωθήτω". Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην αρχική εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στο παιχνίδι, στην κοινωνική αλληλεπίδραση σε εκπαιδευτικά πλαίσια, στη μελέτη της παιδικής ηλικίας ως κοινωνικής κατασκευής και στη μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας.