Οι καρτέλες της πρώτης γραφής και ανάγνωσης

Οι καρτέλες της πρώτης γραφής και ανάγνωσης

Πρότυπες λέξεις, εικόνες και γράμματα: Αυτοκόλλητες λέξεις του "Γράφω και μαθαίνω": Γράμματα και φθόγγοι για σύνθεση λέξεων

Εκδότης: Ελληνικά Γράμματα

Κατάστημα: €10.32
Apcer
Web: €9.08
Ποσότητα
Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Το πρότυπο αυτό διδακτικό υλικό απευθύνεται στους μαθητές της Α' τάξης του Δημοτικού και έχει σκοπό να τους καθοδηγήσει, με υπεύθυνη διδακτική προσέγγιση, στην κατανόηση, τη γραφή και την ανάγνωση των γλωσσικών στοιχείων που διδάσκονται στο πρώτο μέρος των βιβλίων "Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ". Το εποπτικό αυτό υλικό, με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας της τάξης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθημερινή βάση από όλους συγχρόνως τους μαθητές κατά την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εργασία αυτή είναι μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική και διδακτική πρόταση και περιλαμβάνει τα εξής στάδια: -Αφετηρία αποτελεί η καρτέλα με τις πρότυπες λέξεις, εικόνες και γράμματα ή φθόγγους για πρώτη προσέγγιση και ανάλυση (σύνθεση του γλωσσικού στοιχείου σύμφωνα με την αναλυτική-συνθετική μέθοδο). Τα στοιχεία αυτά έχουν προηγουμένως ομαδοποιηθεί για τη συστηματικότερη αξιοποίησή τους. -Αφού κατανοηθεί το γλωσσικό στοιχείο, στο αριστερό μέρος της καρτέλας γίνεται μια πρώτη γραφή του γλωσσικού στοιχείου με τη σωστή φορά γραφής. -Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία του γλωσσικού στοιχείου και με άλλες εργασίες που θα θέσει ο δάσκαλος ή η δασκάλα, οι πρότυπες λέξεις, η εικόνα και το γράμμα ή ο φθόγγος επικολλούνται, σύμφωνα με το υπόδειγμα, στη δεύτερη σελίδα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να συνυπάρχουν τα γλωσσικά στοιχεία ανακατεμένα στη σελίδα αυτή για επανάληψη, αντιστοίχηση και αξιολόγηση των γλωσσικών στοιχείων που έχουν διδαχτεί οι μαθητές.