Παιδαγωγική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Παιδαγωγική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Συγγραφέας: Volker Lenhart

Εκδότης: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

Κατάστημα: €25.20
Apcer
Web: €22.18
Οριακό απόθεμα (5-15 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που εμφανίζουν μία ηθική (moralisch) και μία νομική διάσταση, είναι εδραιωμένα επί των Συμβάσεων σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Από αυτές απορρέουν και τα θεμέλια της Παιδαγωγικής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία περιλαμβάνει τους εξής επιμέρους τομείς: -Παιδεία σχετικά με και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα -Παιδεία ως ανθρώπινο δικαίωμα και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Παιδεία -Εκπαίδευση-Επιμόρφωση του προσωπικού σε επαγγελματικά πεδία σχετιζόμενα με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα -Δικαιώματα του Παιδιού. Το βιβλίο αυτό αναλύει και επεξηγεί όλα τα παραπάνω θέματα.