Λεξικό εννοιών και όρων για τη γλώσσα του γυμνασίου

Λεξικό εννοιών και όρων για τη γλώσσα του γυμνασίου

Ετυμολογικές, νοηματικές, συνωνυμικές, αντιθετικές, ρηματικές, επιθετικές, συνθετικές, επιρρηματικές, σημασιολογικές προσεγγίσεις για την έκφραση, έκθεση

Εκδότης: Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός

Κατάστημα: €17.26
Apcer
Web: €4.00
Οριακό απόθεμα (5-15 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Κατέχοντας τη γλώσσα, κατέχουμε τη γνώση του κόσμου, γιατί η γλώσσα είναι ο "οίκος του πνεύματος" με "εστία" τη σκέψη. Κατέχοντας τη σκέψη, αποκτούμε ατομική και ιστορική συνείδηση, το βασικότατο βήμα για την παρουσία μας μέσα στην ιστορική συνέχεια και συνέπεια των πράξεών μας, τη σύνθεση όλων όσων υπάρχουν γύρω μας. Τότε ο άνθρωπος εν-νοείται ως ύπαρξη, ως πνευματική και ηθική οντότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να συμμετέχει σ' ένα συνεχές "διαλεκτικό παιχνίδι" εννοιών και σκέψεων, όρων και προβληματισμών. Αυτό λοιπόν το σκοπό φιλοδοξεί να ικανοποιήσει το παρόν Λεξικό, με την ετυμολογική, νοηματική, συνωνυμική, αντιθετική, ρηματική, επιθετική, συνθετική, επιρρηματική, σημασιολογική προσέγγιση κάθε έννοιας, γεγονός αφετηριακό για την Έκφραση-Έκθεση των μαθητών του Γυμνασίου.