Πολιτική Παιδεία Β' Λυκείου

Πολιτική Παιδεία Β' Λυκείου

Συγγραφέας: Νίκη Σάκκου

Εκδότης: Σαββάλας

Κατάστημα: €12.90
Apcer
Web: €11.35
Ποσότητα
Οριακό απόθεμα (5-15 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» της Β’ τάξης του Λυκείου. Η συγγραφή του έχει βασιστεί στις θεματικές ενότητες του σχολικού βιβλίου. Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει: • Βασική ορολογία με τις σημαντικότερες έννοιες που λειτουργούν ως θεματικοί άξονες κάθε μαθήματος. • Βασικές ερωτήσεις στη διδακτέα ύλη του μαθήματος με τις απαντήσεις τους. • Σχολιασμό των παραθεμάτων. • Απαντήσεις στις ερωτήσεις – ασκήσεις – δραστηριότητες κάθε κεφαλαίου. • Θέματα προς απάντηση, που προέρχονται από την Τράπεζα Θεμάτων και τα οποία έχουν ομαδοποιηθεί ανά κεφάλαιο, ώστε να διευκολύνεται ο μαθητής τόσο στη μελέτη όσο και στις επαναλήψεις του. Οι απαντήσεις στα θέματα αυτά δίνονται στο τέλος του βιβλίου.