Γλώσσα ΣΤ΄ δημοτικού

Γλώσσα ΣΤ΄ δημοτικού

Εκδότης: Σαββάλας

Κατάστημα: €17.70
Apcer
Web: €15.58
Ποσότητα
Οριακό απόθεμα (5-15 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα στο σχολικό βιβλίο της "Γλώσσας" για τη ΣΤ' τάξη του δημοτικού. Στόχος του βιβλίου είναι να σας βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση και εμπέδωση των θεμάτων παραγωγής γραπτού λόγου και των γραμματικών ή συντακτικών φαινομένων που εξετάζονται. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει: - Το βασικό θέμα των κειμένων του σχολικού βιβλίου, ερωτήσεις κατανόησης τους (που λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς εκείνες του σχολικού βιβλίου) και ερμηνεία λέξεων ή φράσεων τους, όπου κρίνεται απαραίτητο. - Σχολιασμό του εκάστοτε θέματος που αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου - Ανάλυση του εκάστοτε γραμματικού ή συντακτικού φαινομένου - Πλήρες απαντήσεις στις ασκήσεις και εργασίες τόσο του σχολικού βιβλίου όσο και του τετραδίου εργασιών - Συμπληρωματικές ασκήσεις και ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης, οι απαντήσεις των οποίων δίνονται στο τέλος του βιβλίου. Θεώνη Ντρίνια