Μαθαίνω να επικοινωνώ αποτελεσματικά με τα παιδιά μου- Πάργα Λάρνακας 12/12/2015

Διάλεξη για γονείς με θέμα "Μαθαίνω να επικοινωνώ σωστά με τα παιδιά μου", με ομιλητή τον εγγεγραμμένο εκπαιδευτικό ψυχολόγο κ. Ανδρέα Δημητρίου. Στη διάλεξη αυτή οι γονείς θα επιμορφωθούν σε θετικούς τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Μέσα από παραδείγματα θα εξασκηθούν στην ευεργετική ακρόαση στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Σάββατο 12/12/2015
στις 11:30
στο Βιβλιοπωλείο Πάργα Λάρνακας: Στρατηγού Τιμάγια 9,
τηλ. 24668090

Τρέχουσες Προσφορές

Περισσότερα